Ministranti Plzeň - Bory

Oficiální stránky ministrantů a akolytů farnosti Plzeň - Bory

Anketa

Ministruješ?

Ano, často (499)
 

Ano, v neděli (575)
 

Nic pro mě (496)
 

Kalendář

Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký - hlavní patron českého národa, se narodil kolem roku 1330 v obci Nepomuk. Dostalo se mu velice kvalitního vzdělání v oblasti církevního i světského práva. Stal se knězem a generálním vikářem pražské arcidiecéze.
Ostře káral krále Václava IV., který vedl nemravný život a měl velké rozepře s pražským arcibiskupem. Král nechal Jana uvěznit a mučit. Dokonce se prý na jeho mučení sám podílel, když se mu zdál drábův přístup velmi mírný. Podle legendy chtěl od Jana slyšet z čeho se zpovídá královna, ale je to spíše legenda. Jisté však je, že se chtěl něco dovědět, možná, co zamýšlí arcibiskup...
Jana zabili a poté ho schodili do Vltavy z Karlova mostu. Dodnes je toto místo označeno svatojánským křížem. Po nějakém čase našli jeho tělo ve Vltavě na místě označeném zvláštními pěti světly. Proto se sv. Jan Nepomucký znázorňuje s pěti hvězdami kolem hlavy.

 
Ministrare per Mariam!