Ministranti Plzeň - Bory

Oficiální stránky ministrantů a akolytů farnosti Plzeň - Bory

Anketa

Ministruješ?

Ano, často (499)
 

Ano, v neděli (575)
 

Nic pro mě (496)
 

Kalendář

Ministrantské sliby

Po homilii:

Představení (hlavní ministrant)

  •       Obnova křestních slibů
  •       Verš z Písma(hl. ministrant) a modlitba:

 

Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem!“
(1 Sam 3, 4)


Pane Ježíši, tys nám ukázal, že Tě máme následovat s velikou nadějí
a  silnou vírou. Jak často neslyšíme Tvůj hlas, který nás volá do služby! Prosíme Tě, udělej nás pohotovými a pomož nám jako Samuelovi splnit poslání, které jsi nám dal. Amen.

 

·        Slib: ministrant přistoupí k oltáři,

           položí na něj pravou ruku a říká:

 

Já …….. slibuji, že se budu svědomitě snažit plnit všechny úkoly spojené s ministrantskou službou a budu dávat dobrý příklad u oltáře i ve světě.
K tomu mi dopomáhej Bůh!

 

·        Odevzdání se Panně Marii a předání růžence:

 

Pod ochranu Tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

 

Pak ministrant  předstoupí před kněze ten mu do rukou předá růženec se slovy:

„Přijmi tento růženec, zbraň Panny Marie, který učí křesťanský lid ctnostem Jejího Syna!“

Odpověď: Amen.

 

Vrátí se na místo a dá  růženec hl. ministrantovi, který mu ho uváže na cingulum. 

 

·        Pokračuje se ve mši svaté.

 
Ministrare per Mariam!